Privacy verklaring

therapie en coaching

Natuurlijk ga ik heel zorgvuldig om met je gegevens. De officiële privacyverklaring lees je hieronder. Heb je vragen? Bel of mail dan gerust. Je kunt me bereiken op brenda@elkkinddoetertoe.nl of 06 –45116409

Privacyverklaring elk kind doet ertoe
Brenda Tiggeler, brenda@elkkinddoetertoe.nl

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik omga met de gegevens die je bij me achterlaat. Bijvoorbeeld als je je e-mailadres invult op het contactformulier. Natuurlijk respecteert Elk kind doet ertoe je privacy, o.a. door de Wet bescherming persoonsgegevens na te leven en je persoonsgegevens te beschermen. Ik heb die gegevens nooit verkocht aan derden en dat zal ik ook nooit doen.

Je persoonlijke gegevens gebruik ik alleen om je de gevraagde informatie toe te sturen, om je vragen te beantwoorden of om je te informeren over diensten. Als je het contactformulier invult dan houd ik je naam en je e-mailadres bij. Dat doe ik in het systeem van mailchimp.

Als je therapie bij me volgt…
Als je een betaalde dienst afneemt, bijvoorbeeld omdat je een therapie of coaching bij me volgt, dan registreer ik naast je voornaam, achternaam, je e-mailadres ook je adres en je telefoonnummer.
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Elk kind doet ertoe gebruikt de gegevens die je verstrekt voor het afwikkelen van betalingsverkeer en voor het voorbereiden en geven van therapie en coaching. Ik e-mail je bijvoorbeeld de afspraakbevestiging en de factuur.
Uiteraard verwerkt Elk kind doet ertoe ook persoonsgegevens als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.

Wil je weten welke gegevens ik van je bijhoud of wil je die gegevens wijzigen? Stuur je verzoek in een mail naar brenda@elkkinddoetertoe.nl
Gaat dit niet zoals je verwacht? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Als je op de website kijkt…
Elk kind doet ertoe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De gegevens zijn geanonimiseerd, het gaat dus niet om gegevens die naar jou te herleiden zijn. Als je mijn website bezoekt, ga ik ervanuit dat dit okay voor je is. Je kunt je afmelden voor cookies via de instellingen van je internetbrowser.
De enige persoonsgegevens die worden verzameld, zijn gegevens die jij zelf actief verzendt middels het contactformulier.

Derden
Elk kind doet ertoe geeft je gegevens alleen aan derden als het nodig is om aan de uitvoering van deze overeenkomst met jou of aan een wettelijke verplichting te voldoen.
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, dus binnen Elk kind doet ertoe. Mijn werknemers (op zelfstandige basis) zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om de websitebouwer.

Elk kind doet ertoe gebruikt deze computerprogramma’s en/of –systemen:
• E-mailprogramma van mail chimp voor het versturen en beantwoorden van e-mails.
• Website gebouwd in WordPress om Elk kind doet ertoe ook online zichtbaar te laten zijn.
• Financiële en fiscale gegevens worden aangeleverd aan de boekhouder, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te voldoen.

Bewaartermijn
Elk kind doet ertoe bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Volgens de wet van de belastingdienst moeten we gegevens van betalende klanten 7 jaar bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens
Elk kind doet ertoe neemt de bescherming van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Mail dan naar brenda@elkkinddoetertoe.nl. Dank alvast.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de website www.elkkinddoetertoe.nl. Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Vragen?
Heb je vragen? Bel of mail me dan gerust. Je kunt me bereiken op brenda@elkkinddoetertoe.nl KvK 70910715 ovv Tiggeler Therapie en Coaching.

Chat openen
Welkom bij Elk kind doet ertoe. Wat kan ik voor jou betekenen?